Τοπικό Ψηφοδέλτιο Δημοτικής Ενότητας Κλεινοβού

ΤΟΠΙΚΟ ΓΛΥΚΟΜΗΛΙΑΣ

Γκεμίσης Κωνσταντίνος
Γκεμίσης Κωνσταντίνος
Λάσκος Θεόδωρος
Λάσκος Θεόδωρος
Νταλαμπίρας Ανδρέας
Νταλαμπίρας Ανδρέας

ΤΟΠΙΚΟ ΑΗΔΟΝΑΣ

Παπαπολυζόπουλος Δημήτριος
Παπαπολυζόπουλος Δημήτριος

ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΗΣ

Αδάμος Χαρίλαος
Αδάμος Χαρίλαος
Ξάνθης Νικόλαος
Ξάνθης Νικόλαος

ΤΟΠΙΚΟ ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ

Λόζιος Κωνσταντίνος
Λόζιος Κωνσταντίνος

ΤΟΠΙΚΟ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ

Γεωργάκη Ευαγγελία
Γεωργάκη Ευαγγελία
Πανταζή Αικατερίνη
Πανταζή Αικατερίνη
Πριόνας Περικλής
Πριόνας Περικλής

ΤΟΠΙΚΟ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ

Αντωνίου Σωτηρία
Αντωνίου Σωτηρία
Αργύρης Αθανάσιος
Αργύρης Αθανάσιος
Δήμου Γλυκέρια
Δήμου Γλυκέρια
Παππάς Χρήστος
Παππάς Χρήστος
Μετάβαση στο περιεχόμενο