Όραμα

Όραμα

ΟΡΑΜΑ: Αρχικά αναφέρονται οι βασικοί άξονες του Οράματος για τον Δήμο Μετεώρων

  • Ανθρώπινος και φιλόξενος Δήμος με ποιότητα στην καθημερινότητα.
  • Βιώσιμη-αειφόρα ανάπτυξη και ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς και του τουρισμού.
  • Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
  • Μέριμνα για την παιδεία και την υγεία με την ανάπτυξη των κοινωνικών υπηρεσιών.
  • Αξιοποίηση της τεχνολογίας σε όλους τους τομείς προς όφελος των δημοτών/ισσών και των επισκεπτών/τριών του Δήμου μας.
  • Ενδυνάμωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των κοινοτήτων του Δήμου και ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργειών με τους δήμους του νομού, της χώρας και του εξωτερικού-Εξωστρέφεια.
  • Οικονομική ανάπτυξη και ευημερία του Δήμου.
  • Ανοιχτός Δήμος.
Μετάβαση στο περιεχόμενο