Πρόγραμμα

Ανοιχτοί Ορίζοντες

Με χαρά σας παρουσιάζω το Πρόγραμμα του Συνδυασμού μας «Ανοιχτοί Ορίζοντες», το οποίο είναι αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας.

Το Πρόγραμμα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πρόοδο και την ευημερία ενός Δήμου, γι’ αυτό το λόγο δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο σχεδιασμό και την κατάρτισή του, με στοχευμένες και ρεαλιστικές δράσεις και έργα που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη, την πρόοδο και την ευημερία τους τόπους μας τόσο για τους ανθρώπους του -κατοίκους και επισκέπτες/τριες- όσο και το φυσικό περιβάλλον και τον πολιτισμό. Προσωπικά για μας το περιβάλλον και ο πολιτισμός είναι ίδιας σπουδαιότητας με τον οικονομικό παράγοντα καθώς αποτελούν -μεταξύ άλλων- βασικούς δείκτες της ποιότητας της ζωής μας.

Ένα Πρόγραμμα για να είναι πλήρες θα πρέπει να έχει όραμα και στρατηγικούς στόχους, οι οποίοι θα αποτελούν την πυξίδα των έργων και των δράσεων που θα σχεδιαστούν για υλοποίηση. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά, το όραμά μας, οι στρατηγικοί στόχοι και τα έργα/δράσεις επίτευξή τους.

Οι στόχοι αφορούν στο σύνολο του Δήμου, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρονται έργα και δράσεις που αφορούν συγκεκριμένες κοινότητες. Ιδιαίτερες-συγκεκριμένες δράσεις για την πόλη της Καλαμπάκας και τα χωριά, θα συμπεριληφθούν σε ξεχωριστές εκδόσεις, για κάθε δημοτική ενότητα.

Το Πρόγραμμα είναι ευέλικτο, ανοιχτό σε ιδέες/στόχους και προτάσεις δημοτών/ισσών.

Για την υλοποίηση του Προγράμματος θα συνεργαστούμε με όλους τους θεσμικούς φορείς, όπως η Περιφέρεια, Υπουργεία, Πανεπιστήμια, Υπηρεσίες κ.λπ.

Θα διαμορφώσουμε μια χρηστή διοίκηση με κύρια χαρακτηριστικά τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και τον έλεγχο.

Φιλοδοξούμε να είμαστε η φωνή των δημοτισσών και των δημοτών

Σωτήρης Παπαχρήστος
Υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Μετεώρων
Επικεφαλής Συνδυασμού «Ανοιχτοί Ορίζοντες»

Πρόγραμμα

Σημειώσεις επί της δομής του προγράμματος (οδηγός)

Η δομή/διάρθρωση του Προγράμματος Δήμου Μετεώρων (όπως φαίνεται και στο διάγραμμα που ακολουθεί) έχει ως εξής:
1. ΟΡΑΜΑ: Αρχικά αναφέρονται οι βασικοί άξονες του Οράματος για τον Δήμο Μετεώρων
2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Σε κάθε βασικό άξονα/οραματισμό αντιστοιχούν ένας ή περισσότεροι στρατηγικοί στόχοι
3. ΕΡΓΑ-ΔΡΑΣΕΙΣ: Για κάθε στρατηγικό στόχο παρουσιάζονται τα έργα και οι δραστηριότητες για την επίτευξή του

Μετάβαση στο περιεχόμενο