Βάνα Κρανιά – Βασικές ανάγκες της κοινότητας Καλαμπάκας

ΚΡΑΝΙΑ-ΠΙΣΣΑ ΒΑΪΑ ΒΑΝΑ

Οι ανάγκες μιας κοινότητας μπορεί να είναι ποικίλες και πολυδιάστατες.

Αυτές συνήθως:
περιλαμβάνουν την ανάγκη για κοινωνική σύνδεση, ασφάλεια, υποδομές (όπως οδοί και ύδρευση), υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, ευκαιρίες εργασίας και πολιτιστικές δραστηριότητες. Οι ανάγκες αυτές καθορίζονται από τα χαρακτηριστικά και τις προτεραιότητες της κάθε κοινότητας.

Ας δούμε όμως δύο βασικές ανάγκες που εντάσσονται στην πολιτική προστασία μιας κοινοτητας και ενός Δήμου κατ επέκταση και έχουμε εντάξει στο πρόγραμμα του ΣΥΝδυασμού Ανοιχτοί Ορίζοντες με υποψήφιο Δήμαρχο το Σωτήρη Παπαχρήστο:

1 Μέτρα πυροπροστασίας
Τα μέτρα πυροπροστασίας σε ένα δήμο είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των κατοίκων και του περιβάλλοντος από τις πυρκαγιές. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Καθαρισμός Υπαίθρου: Εκκαθάριση ξηρών φυτικών υπολειμμάτων, χόρτων και θάμνων γύρω από κατοικημένες περιοχές για να μειωθεί η πιθανότητα εξάπλωσης της φωτιάς.
 • Ενημέρωση Κατοίκων: Εκπαίδευση του κοινού για το πώς να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς και πώς να λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης.
 • Υδατοδοτικά Έργα: Κατασκευή δεξαμενών νερού, πηγαδιών και υδροστατών για την εξασφάλιση υδάτων για πυρόσβεση.
  Δίκτυα Φυτοπροστασίας: Αναδιοργάνωση της φυτοκοινότητας για να μειωθεί η πιθανότητα εξάπλωσης της φωτιάς.
 • Προσβασιμότητα Δασικών Περιοχών: Δημιουργία και συντήρηση οδών και μονοπατιών για να διευκολύνεται η πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων σε περιοχές με φυσικό περιβάλλον.
 • Συνεργασία με Πυροσβεστικές Υπηρεσίες: Συνεργασία με τις τοπικές πυροσβεστικές υπηρεσίες για σχεδιασμό και αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιάς.
 • Πρόγραμμα Επιτήρησης: Δημιουργία προγραμμάτων επιτήρησης της πυροπροστασίας και έγκαιρης αντίδρασης σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Αυτά τα μέτρα βοηθούν στη διατήρηση της ασφάλειας των κατοίκων και της περιουσίας τους,
καθώς και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από τις πυρκαγιές.

2. Αντιπλημμυρικά έργα
Τα αντιπλημμυρικά έργα είναι υποδομές και μέτρα που σχεδιάζονται και εφαρμόζονται για την πρόληψη και τη μείωση της πλημμύρας σε περιοχές που είναι ευάλωτες σε υψηλά επίπεδα υδάτων. Αυτά τα έργα βοηθούν στην αντιμετώπιση των πλημμυρών και την προστασία των ανθρώπων, της περιουσίας και του περιβάλλοντος. Μερικά παραδείγματα αντιπλημμυρικών έργων περιλαμβάνουν:

 • Φράγματα: Κατασκευή φραγμάτων για τον έλεγχο της ροής των υδάτων σε ποταμούς και ρέματα, προκειμένου να μην υπάρξει υπερχείλιση και πλημμύρα.
 • Διάνοιξη Ρεμάτων: Επέκταση και εμβάθυνση ρεμάτων και ρυάκων για να αυξηθεί η δυνατότητα απορρόφησης υδάτων.
 • Διάταξη Υδατοδρομίων: Κατασκευή δρόμων με ειδική σχεδίαση που επιτρέπει τη διέλευση των υδάτων χωρίς να προκαλούν πλημμύρες.
 • Εκροές και Λεκάνες Απορροής: Δημιουργία εκροών και λεκανών απορροής για τη συγκέντρωση και απομάκρυνση των υδάτων με ασφάλεια.
 • Πληροφόρηση και Εκπαίδευση: Εκστρατείες ενημέρωσης για τη σωστή αντιμετώπιση των πλημμυρών και τις προληπτικές συμπεριφορές.
 • Ανάπτυξη Προγραμμάτων Προετοιμασίας: Δημιουργία σχεδίων έκτακτης ανάγκης και προετοιμασίας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών.

Τα αντιπλημμυρικά έργα αποτελούν σημαντικό μέρος της πολιτικής προστασίας και της αειφορίας των περιοχών, βοηθώντας στη μείωση των κινδύνων που συνδέονται με τις πλημμύρες.

Όλα αυτά και πολλά περισσότερα υποσχόμαστε ότι θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε, ξεκινώντας από την επόμενη των εκλογών.
Θέλουμε έναν Δήμο πρότυπο και μια πόλη όπως της αξίζει!
Θα αγωνιστούμε για μια όμορφη, φιλόξενη, δίκαιη και συμπεριληπτική πόλη!

Με εκτίμηση,
Υποψήφια τοπική σύμβουλος Καλαμπάκας
Βαΐα- Βάνα Κρανιά


Μοίρασε το στο Facebook   Μοίρασε το στο Twitter

Μετάβαση στο περιεχόμενο