Θοδωρής Θάνος – Τα 3Ε : Ενημέρωση, Επιμόρφωση, Ευαισθητοποίηση δημοτών/ισσών και προγράμματα συνδυασμών

Θάνος Θεόδωρος

Διαβάζοντας κανείς τα προγράμματα των συνδυασμών, όχι μόνο στον Δήμο μας αλλά και σε άλλους δήμους διαπιστώνει ότι μια σειρά από προτάσεις, από τις οποίες άλλες είναι καλές και άλλες όχι και τόσο καλές, απουσιάζουν προτάσεις/πρακτικές που αφορούν στην Ενημέρωση, στην Επιμόρφωση και στην Ευαισθητοποίηση των δημοτών/ισσών.

Η Ενημέρωση, η Επιμόρφωση και η Ευαισθητοποίηση (τα 3Ε, όπως αναφέρεται πιο πάνω)των δημοτών/ισσών, αποτελούν πάρα πολύ σημαντική παράμετρο στο πρόγραμμα ενός συνδυασμού, γιατί τα 3Ε :

1) Διαχέονται σε όλους τους στόχους και προτάσεις ενός προγράμματος
2) Λειτουργούν προληπτικά αφού συμβάλλουν στην αποφυγή αρνητικών καταστάσεων ή λαθών
3) Συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα των δράσεων και στην επίτευξη των στόχων που τίθενται κάθε φορά.

Για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, την καθαριότητα, το περιβάλλον, την προστασία των αδέσποτων, την αξιοποίηση των υπηρεσιών, κ.λπ. είναι απαραίτητη η ενημέρωση, η επιμόρφωση και η ευαισθητοποίηση των δημοτών/ισσών. Για παράδειγμα, ένας κτηνοτρόφος για να συμμετάσχει σε διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα θα πρέπει να ενημερωθεί γι’ αυτά και στη συνέχεια να μπορεί να υποβάλλει την αίτηση/πρόταση. Ο Δήμος μπορεί να βοηθήσει σημαντικά σε αυτό: να ενημερώσει τους κτηνοτρόφους και, πέρα από την υποστήριξη, να τους επιμορφώσει για τον τρόπο που θα πρέπει να συμπληρώσουν το αίτημα με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η ευαισθητοποίηση , επίσης, είναι επίσης πολύ σημαντική. Για παράδειγμα, η ευαισθητοποίηση σε θέματα διατροφής των ζώων, συμβάλλει στην ποιότητα των προϊόντων και στην προστασία του περιβάλλοντος. Όμοια για την προστασία των αδέσποτων ζώων. Όλα αυτά που αναφέρονται στα προγράμματα και, τελευταία, προβάλλονται και σε «χαριτωμένα» βιντεάκια για τα αδέσποτα ζώα είναι ωραία αλλά δεν επαρκούν αν οι δημότες/ισσες δεν ενημερωθούν για το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων και δεν ευαισθητοποιηθούν για τη φροντίδα και την προστασία τους. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών/ισσών για τα αδέσποτα ζώα θα μειώσει τον πληθυσμό τους γιατί όσοι θα παίρνουν ένα ζώο δεν θα το αφήνουν ανεύθυνα στη συνέχεια σε διάφορους δημόσιους χώρους, γιατί το βαρέθηκαν ή γιατί δεν μπορούσαν να το φροντίσουν άλλο˙ θα υιοθετούν αδέσποτα ζώα κατανοώντας τη σημασία αυτής της πράξης, κ.ά.

Είναι εμφανές ότι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση στο ζήτημα των αδέσποτων ζώων λειτουργεί και με ένα προληπτικό τρόπο. Οι δημότες/ισσες πριν την απόφαση να πάρουν ένα ζώο στο σπίτι τους θα γνωρίζουν την ευθύνη που συνεπάγεται μια τέτοια πράξη. Αντίστοιχα, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των κατοίκων σε θέματα καθαριότητας θα συμβάλει σημαντικά, για παράδειγμα, στη μείωση της απρόσκοπτης ρίψης των σκουπιδιών και στον τρόπο διαχείρισή τους. Για παράδειγμα, ένα πλαστικό μπουκάλι καλό είναι να το πατάμε, ώστε να μειωθεί ο όγκος του και να το ρίχνουμε στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.

Η προστασία του περιβάλλοντος για να επιτευχθεί απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των δημοτών ισσών. Η υιοθέτηση πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας, μείωσης ρίπων, ανακύκλωσης, μείωσης χρήσης φυτοφαρμάκων, παρεμβάσεων, κ.ά. απαιτεί την ενημέρωση των δημοτών/ισσών, την επιμόρφωση των επαγγελματικών και την ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών, ώστε το περιβάλλον να εκλαμβάνεται ως ένα μέρος της ίδιας της ζωής μας και όχι σαν κάτι που υπάρχει έξω από εμάς και το «εκμεταλλευόμαστε» κατά το δοκούν στη ζωή μας.

Στο Πρόγραμμα του ΣΥΝδυασμού Ανοιχτοί Ορίζοντες τα 3Ε, διαχέονται σε όλους τους στρατηγικούς στόχους. Για την επίτευξη κάθε στόχου η Ενημέρωση, Επιμόρφωση και Ευαισθητοποίηση των δημοτών αποτελούν προτεραιότητα.

 

Θεόδωρος Θάνος

Καθηγητής Πανεπιστημίου

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

με τον ΣΥΝδυασμό Ανοιχτοί Ορίζοντες-Σωτήρης Παπαχρήστος


Μοίρασε το στο Facebook   Μοίρασε το στο Twitter

Μετάβαση στο περιεχόμενο